Om Anavitor
Analys Vita Orbita
betyder
”Analys av livets kretslopp”
eller med andra ord ett
verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC).
Anavitor startades år 2006 genom ett samarbete mellan Åkej AB och IVL (Svenska miljöinstitutet.) Syftet var att på ett mer vetenskapligt sätt få en helhetsbild på hur främst material i byggindustrin påverkar miljön. Faktum är att av den totala klimatpåverkan från byggprocesser i landet så står byggandet av hus för 40% och anläggningsprojekt för resterande. 80% av klimatgasutsläppen kommer från just materialet. Vi ville med andra ord vara med och bidra till sparandet på jordens resurser.

Vi vill att alla i branschen som kan och har möjlighet också bidrar till en gladare planet. Använd Anavitor så gör ni det.