Kunder

Skanska

Från en kostnadskalkyl eller CAD/BIM-modell hämtas resurser och placeras in i projektets livscykel.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Beräkningsstöd för forskningsrapporter kring LCA i bygg- och fastighetsbranschen.