Kontakt
Jan-Anders Jönsson

Huvudområde: Miljöberäkningar
Anavitorkonceptet, försäljning och kundansvar.

E-post: jaj@anavitor.se
Telefon: 070-552 43 33
Martin Erlandsson

Huvudområde: Miljödata

E-post: martin.erlandsson@ivl.se
Telefon: 08-598 56 330

Konsulter

Daniel Petersson

Huvudområde: Miljöberäkningar
Support, materialspecialist och miljöberäkningar.

E-post: dp@anavitor.se
Telefon: 070-257 75 95
Emil Schönberg

Huvudområde: Utveckling

E-post: es@anavitor.se
Telefon: 070-58 58 254

Kontakta oss

Support: program@anavitor.se
Försäljning: info@anavitor.se
Miljödatabas: miljodata@anavitor.se
Telefon: 070-257 75 95, 070-552 43 33

Djäknegatan 23, 211 35 Malmö