Engagemang

Utveckling i takt

För vår miljös skull så försöker teamet runt Anavitor att respondera på det som händer runt och med LCA i fastighets och byggbranschen. Vi lovar att de resultat som presenteras i branschprogrammet SmartBuiltEnvironment appliceras utan dröjsmål i Anavitor.

SmartBuiltEnvironment

  • Anavitor implementerar nu det nya importformatet SBEsbXML. Det innebär bl.a. att resurser i indata kan pekas in i specifika LCA-moduler.
  • Anavitor hanterar underhåll, drift och rivning. Detta både med automatik och genom import via SBEsbXML.
  • Standardens moduler och den utvidgning som projektet föreslår under LCA modulen A5.