Använda Anavitor

Har du kunskapen om projektet – ger Anavitor dig svar på miljöpåverkan.

Från en kostnadskalkyl eller CAD/BIM-modell hämtas resurser och placeras in i projektets livscykel.


Tack vare samarbetet med IVL Svenska Miljöinstitutet kan vi med hjälp av miljödatabasen få ut faktiska tal och på så sätt presentera en korrekt rapport för er!

Med Anavitor kan ni i ett tidigt skede i projekteringen räkna ut bästa lösningen/alternativen för att vara klimatsmart. Hur påverkas miljön om ni använder t ex trä istället för aluminium? Vill du veta mer om vad som behövs? (läs här)

Vi räknar- Bistå oss er kalkyl eller BIM-modell av ett projekt så presenterar vi resultatet av miljöberäkningen. Våra erfarna konsulter gör jobbet åt er och tar självklart även fram presentationsmaterial och övrigt underlag.

Du räknar- Anavitor är uppbyggt så att ni även på egen hand ska kunna göra miljöberäkningarna. Ta del av våra utbildningar så att ni snabbt och tryggt kan komma igång och räkna själva!

Vill du veta mer om hur betalnings/licensmodellen ser ut? (läs här)