"DET ÄR LÄTT ATT RÄKNA GRÖNT"
Anavitor är ett unikt miljöberäkningsprogram för att räkna ut LCA (Lifecycleassessment) på ett byggnadsverk.

Oavsett vilket skede ett byggnadsverk befinner sig i sammanställer Anavitor miljödata för hur just ERT projekt kommer att påverka miljön. Vi har gjort det enkelt för er att räkna grönt och på så sätt vara med och bidra till en bättre miljö.