• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

  • Vill eller kan inte räkna själv?
    Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

  •           ANAlys – analys, utvärdering
               VITa - livet
               ORbita – omloppsbana, kretslopp

     … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

Nyhetsarkiv

Nya Anavitor.se publicerad

2012-08-10

Nya hemsidan för Anavitorkonceptet är nu publicerad med all vår grundläggande information.

Nya beräkningstjänster

2012-06-01 

Åkej och IVL Svenska miljöinstitutet erbjuder från och med 2012-06-01 möjligheter till att göra enstaka beräkningar i syfte att ta fram en klimatkalkyl. Det erbjuds också möjligheter att räkna fram miljöbelastningen för installationer som ett komplement till Anavitors licenskunder. 

SBUF, Anavitor årets innovation 2007

2008-05-29

SBUF - Årets Innovation 2007

Martin Erlandsson vann SBUF:s pris för Årests innovation 2007 med projektet:

"Enhetliga och jämförbara LCA-data för byggmaterial och energi – en branschgemensam metod för miljöbedömning av fastigheter (Anavitor)"

Motivering:

Projektet har på ett föredömligt sätt utvecklat programmet Anavitor som baserat på kalkyler, produktdatabaser och ritningsmodeller beräknar miljöpåverkan samt presenterar livscykelanalyser och livscykelkostnadskalkyler. Med hjälp av Anavitor kan byggföretag på ett enkelt sätt göra analyser av byggprojektets kostnader och miljöbelastning under dess livscykel.

Läs mer om priset och nomineringarna hos SBUF.

ÅKEJ Lanserar Anavitor

2007-02-05 

Ett verktyg för beräkning av LCC och LCA för den svenska byggmarknaden. Beräkningarna baseras på på investeringskalkylens information som tillförs livscykeldata och miljöbelastningsdata. Detta innbär bla att den som beräknar kan presentera hur objektets olika skeden påverkar klimatet.

IVL och ÅKEJ samarbetar

2006-02-28

ÅKEJ AB lanserar i samarbete med IVL ett koncept för miljöberäkning i bygg- och fastighetsprojekt. Konceptet omfattar miljödata för energi och övriga resurser, verktyg för att definiera livscykeln samt en klient som lokalt hanterar resurssammanställningar och projektinformation samt utskrifter och diagram. Konceptet är enkelt för den som arbetar med ett projekt och nyttjar data såväl från organisationens miljöansvarige som centralt från samarbetsparten IVL. Kontakta Jan-Anders Jönsson eller Martin Erlandsson

Copyright (c) 2017 Anavitor Privacy Statement Terms Of Use