• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

 • Vill eller kan inte räkna själv?
  Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

 •           ANAlys – analys, utvärdering
             VITa - livet
             ORbita – omloppsbana, kretslopp

   … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

Beräkningsunderlag

Anavitor kan använda sig av mängdsatta sammanställningar på material. Sådana sammanställningar ges ur Kalkylsystem och CAD-aplikationer. De kan också finnas i olika excel-ark och från t.ex. en projektredovisning. Ju bättre underlaget speglar verkligheten, desto bättre och säkrare blir din beräkning.

I tidiga skeden så används underlaget för att jämföra olika utföranden, då är det viktigast att byggdelarna är riktigt definierade. Ju längre in i processen som man kommer desto viktigare är det att det som beräknas speglar slutresultatet.

 • Tidiga skeden, grov skiss på objektet med byggdelen specificerade, beräkningen sker mot generiska material.
 • Anbudsskedet, kalkyl, mängdförteckning eller CAD-modell med de ingående lagren specificerade. Beräkningen fortfarande mot generiska material.
 • Produktionsskedet, produktionskalkyl. beräkningen sker mot de bestämda eller antagna materialen från specifika leverantörer.
 • Efterkalkyl, alla material beräknas mot det material som byggdes in.

 

Copyright (c) 2017 Anavitor Privacy Statement Terms Of Use