• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

  • Vill eller kan inte räkna själv?
    Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

  •           ANAlys – analys, utvärdering
               VITa - livet
               ORbita – omloppsbana, kretslopp

     … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

   - Historien

Namnet skulle innehålla LCA, inte vara tråkigt och helst vara lätt och komma ihåg! Efter många förslag och en del huvudbry så blev det:

ANAlys – analys, utvärdering

VITa - livet

ORbita – omloppsbana, kretslopp

… dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC).

Anavitor är ett registrerat varumärke.

 

Hur kom Anavitor till

Anavitorkonceptet har sin bakgrund i ett projekt som finansierades av SBUF. I detta projekt samarbetade NCC, IVL Svenska miljöinstitutet och ÅKEJ AB. Entreprenören ville beräkna miljöpåverkan i sina projekt, där det inte skulle behövas någon omfattande insats av kapital eller resurser. Projektets resultat blev Anavitor.

Räkna med livscykeln  — Du har det som behövs

Kalkyl + Anavitor --> LCC + LCA + Investering

SYFTE

Att:

Erbjuda ett datorbaserat koncept för att komplettera eller ta fram Investerings, LCC- och LCA- underlag, för ett byggobjekt, på ett rationellt sätt och med minimal arbetsinsats, utifrån de mest betrodda handlingar som är tillgängliga i byggobjektet vid varje tidpunkt.

Copyright (c) 2017 Anavitor Privacy Statement Terms Of Use