• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

  • Vill eller kan inte räkna själv?
    Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

  •           ANAlys – analys, utvärdering
               VITa - livet
               ORbita – omloppsbana, kretslopp

     … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

Installatör

Installationernas påverkan på miljön varierar. Det är inte lätt att svara på frågor om detta. 

Anavitor ger installatören en möjlighet att från sin kalkyl beräkna klimatpåverkan över systemets livstid. Installatören kan då snabbt och enkelt ge svar till fastighetsägaren eller sin beställare om påverkan och hur den kan begränsas.

Copyright (c) 2017 Anavitor Privacy Statement Terms Of Use