• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

  • Vill eller kan inte räkna själv?
    Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

  •           ANAlys – analys, utvärdering
               VITa - livet
               ORbita – omloppsbana, kretslopp

     … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

Byggföretag

Räkna med miljön! Lämna sidoanbud där du kan visas nyttan av att välja en annan lösning. Få ett beräkningsinstrument som hjälper dig att hantera beställarens krav.

Copyright (c) 2017 Anavitor Privacy Statement Terms Of Use