• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

  • Vill eller kan inte räkna själv?
    Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

  •           ANAlys – analys, utvärdering
               VITa - livet
               ORbita – omloppsbana, kretslopp

     … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

Kontakta oss:

Support

För teknisk support, licenshantering och felrapporter kontakta oss på program@anavitor.se

För frågor kring beräkningar, beräkningsresultat med mera kontakta oss på data@anavitor.se

Konsulttjänster

Emil Schönberg

Huvudområde: Utveckling

Systemutveckling Anavitor

E-post: es@anavitor.se
Telefon: 036-306054

Daniel Petersson

Huvudområde: Miljöberäkningar

Support, materialspecialist och miljöberäkningar

E-post: dp@anavitor.se
Telefon: 0413-66393

Fredrik Greén

IT-tjänster och implementering

Support, utbildning och installationer

E-post: fg@anavitor.se
Telefon: 036-306053

Försäljning

Jan-Anders Jönsson

Huvudområde: Miljöberäkningar. branscharbete och IT-tjänster

Anavitorkonceptet, försäljning och kundansvar

E-post: jaj@anavitor.se
Telefon: 0413-66395

Martin Erlandsson, IVL


Huvudområde: Miljödata

       

E-post: martin.erlandsson@ivl.se
Telefon: 08-59856330
Copyright (c) 2017 Anavitor Privacy Statement Terms Of Use