• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

  • Vill eller kan inte räkna själv?
    Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

  •           ANAlys – analys, utvärdering
               VITa - livet
               ORbita – omloppsbana, kretslopp

     … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

Beräkning

När beräkningen startas i Anavitor så startar en process i flera steg som först populerar projektet i Anavitor med information om hur varje post skall betraktas. Detta görs genom att identifikationen på respektive kalkylrad, från kalkylsystemen eller objekt från 3D-modellen matchas mot ett register av Livscykelresurser. 

Livscykelresurserna innehåller inte bara kopplingen till miljödata hos IVL, de innehåller också hur man ser på underhåll och utbyte samt hur resursen vid livets slut skall resthanteras. Denna information adderas till projektet i beräkningen för varje mängd. 

När denna populering är klar så ser systemet vilka Miljöresurser som behövs hämtas från IVL-Miljödatabas och beräkningen hämtar detta. Därefter så börjar själva beräkningen av miljöpåverkan.

Copyright (c) 2017 Anavitor Privacy Statement Terms Of Use